Woonwagentaxaties, gevestigd aan Zwijsenhof 114 5461 BG Veghel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.woonwagentaxaties.nl Zwijsenhof 114 5461 BG Veghel 0900-1880
E.J. van Bekkum is de Functionaris Gegevensbescherming van Woonwagentaxaties. Hij/zij is te bereiken via info@woonwagentaxaties.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Woonwagentaxaties verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@woonwagentaxaties.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Woonwagentaxaties verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Woonwagentaxaties neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Woonwagentaxaties) tussen zit. Woonwagentaxaties gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang
en verwachte gevolgen voor betrokkene]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Woonwagentaxaties bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn > Reden > Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

Delen van persoonsgegevens met derden
Woonwagentaxaties verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Woonwagentaxaties en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@woonwagentaxaties.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Woonwagentaxaties wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Woonwagentaxaties neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@woonwagentaxaties.nl

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine bestanden die op uw apparaat worden gedownload door de website die u op dat moment bezoekt. Bij een volgend bezoek aan de website zorgen de cookies ervoor dat uw browser wordt herkend. Eventueel kunnen ook andere websites uw browser herkennen.

Cookies bij Woonwagentaxaties
Bij Woonwagentaxaties maken we gebruik van cookies om de gebruikservaring van de website zo optimaal mogelijk voor u te maken. Met alle informatie die wij via cookies verzamelen en overige informatie die u over uzelf verstrekt gaan wij uiterst vertrouwelijk om. Wanneer het nodig is om uw informatie te delen met derden, bijvoorbeeld de makelaar, eisen wij dat zij net zo zorgvuldig met uw informatie omgaan als wij en de informatie alleen gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is. Mocht u het gevoel hebben dat dit niet gebeurt, laat het ons dan alstublieft weten.

Soorten cookies
Er zijn verschillende soorten cookies. Bij Woonwagentaxaties maken we gebruik van onderstaande varianten.

Functionele en analytische cookies
Functionele cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt. Ze onthouden bijvoorbeeld voorkeuren die u heeft ingesteld. Analytische cookies zijn anonieme cookies die wij gebruiken om bezoekersstatistieken bij te houden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aantal paginaweergaven, laadtijden of foutmeldingen. Wij zetten deze informatie in om de website te verbeteren. Informatie uit functionele en analytische cookies wordt niet voor marketingdoeleinden gebruikt en niet aan derde partijen doorgegeven.

Cookies verwijderen?
Als er al cookies zijn geplaatst en u wilt dat toch liever niet dan kunt u ze verwijderen. Onderstaand vindt u instructies voor de vier meest gebruikte browsers.

Internet Explorer
Ga rechtsboven in het venster van Internet Explorer naar ‘Extra’ (icoon tandwiel). Klik op ‘Beveiliging’ en kies vervolgens voor ‘Browsegeschiedenis verwijderen’. Zorg dat in ieder geval ‘Cookies’ aangevinkt staat en klik op ‘Verwijderen’.

Firefox
Ga rechtsboven in het venster van Firefox naar het icoontje met de 3 lijntjes. Klik op ‘Opties’ en ga vervolgens naar de tab ‘Privacy’. Via de knop ‘Cookies tonen’ kunt u zelf aangeven wat u precies wilt verwijderen.

Google Chrome
Ga rechtsboven in het venster van Google Chrome naar het icoon met de 3 lijntjes. Klik op ‘Geschiedenis’ en ga vervolgens naar ‘Browsegeschiedenis verwijderen’. Zorg in ieder geval dat ‘Cookies en andere site- en plug-ingegevens verwijderen’ aangevinkt staat. U kunt ook aangeven hoe oud de cookies moeten zijn.

Safari
Ga rechtsboven in het venster van Safari naar het taakmenu (icoon tandwiel) en klik op ‘Beveiliging’. Vervolgens gaat u naar ‘Cookies tonen’. U kunt nu aangeven wat u precies wilt verwijderen.

[minti_spacer height=”20″][minti_button link=”https://www.woonwagentaxaties.nl/”]terug naar home[/minti_button][minti_spacer]