Chat with us, powered by LiveChat
Aanvraag taxatie, inspectie of expertise

Na het aanvragen van een taxatie, inspectie of expertise is de navolgende procedure van toepassing…

1. DE AANVRAAG

2. DE BEHANDELING

3. DE AFHANDELING EN BETALING

De aanvraag
 • Na het aanklikken van de aanvraagbutton wordt u omgeleid naar een scherm wat u volledig in dient te vullen.
 • Na het invullen van al uw gegevens wordt deze aanvraag verzonden naar Woonwagentaxaties.
 • Na ontvangst van deze aanvraag wordt u benaderd door één van onze projectleiders om uw zaak vooraf telefonisch door te nemen. Is uw zaak ‘kant en klaar’, dan wordt met u een afspraak ingepland. Behoeft uw zaak meer informatie (denk aan bijvoorbeeld terrein inventarisatie of meerdere objecten), dan wordt vooraf een afspraak met u gemaakt om deze zaak op locatie uitvoerig door te nemen.
 • Per telefoon, per mail of tijdens bezoek worden de eventuele nog aanvullende vragen gesteld en wordt de werkwijze nogmaals met u doorgenomen waarna u en Woonwagentaxaties van elkaar weten wat ze kunnen verwachten.
De behandeling
 • Nadat Woonwagentaxaties uw aanvraag in behandeling heeft genomen, wordt er een afspraak bij u op locatie gemaakt.
 • Onze taxateur, inspecteur en of expert onderzoekt het object waarbij uw vragen en eisen zo goed mogelijk meegenomen zullen worden. Tevens worden er foto’s en eventueel beelden vanuit de lucht met behulp van drones gemaakt van het object of de objecten.
 • Na het bezoek wordt de rapportage opgesteld en worden de foto’s bij de rapportage gevoegd en worden de filmbeelden u beschikbaar gesteld op een geheugen kaart.
 • Eventuele vragen worden u aanvullend per mail of per telefoon gesteld.
 • Na opmaak van de rapportage wordt deze aangeboden aan kantoor voor de verdere afhandeling.
De afronding en betaling
 • Nadat het rapport door de taxateur, inspecteur of expert aan kantoor is aangeboden wordt u per mail op de hoogte gehouden.
 • Door kantoor wordt u de nota per mail toegezonden.
 • U dient deze nota te voldoen binnen de gestelde betalingstermijn van 10 dagen.
 • Na ontvangst van uw betaling zorgt ons systeem automatisch dat u het opgestelde rapport in PDF formaat krijgt toegezonden.
 • Indien u een fysiek rapport wenst te ontvangen, dient u dat altijd vooraf kenbaar te maken. De extra kosten voor een fysiek rapport bedragen € 15,00 exclusief BTW. Indien er gebruik is gemaakt van een drone, worden deze kosten u separaat in rekening gebracht.
 • Na ontvangst van de definitieve rapportage heeft u 5 dagen waarin u ons wijzigingen, taalfouten en of aanpassingen door kunt geven. Na deze 5 dagen beschouwen wij het rapport als definitief en bindend.
 • Alle gemaakte foto’s worden na deze 5 dagen automatisch vernietigd.
 • Indien de eventueel gemaakte filmbeelden niet worden afgenomen, worden ook deze na 5 dagen automatisch vernietigd.
Voor vragen en opmerkingen welke u niet per mail kan of wenst te stellen of indien u liever iemand
persoonlijk wenst te spreken, kunt u ons altijd 24 uur per dag bereiken op telefoonnummer

0900-1820

Telefoonnummer: 0900-1820 | Adres: Postbus 11 5480 AA SCHIJNDEL | E-Mail: info@woonwagentaxaties.nl